Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Buddhist Art mong muốn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời đến với tất cả các khách hàng. Nhận thấy khách hàng vào website của chúng tôi không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi, công ty TNHH Buddhist Art tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo mật của khách hàng. Chính sách bảo mật cá nhân tại buddhistart.vn bao gồm các nội dung:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc tư vấn, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty TNHH Buddhist Art tư vấn, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Khách hàng vui lòng gửi email về địa chỉ mail: buddhistart.vn@gmail.com để yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của buddhistart.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gửi email về địa chỉ email: buddhistart.vn@gmail.com

Đến văn phòng công ty tại địa chỉ: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, HCM

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về địa chỉ email: buddhistart.vn@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để công ty TNHH Buddhist Art chăm sóc khách hàng