Quy định giao hàng

Quy định giao hàng BUDDHIST ART

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục Buddhist Art sẽ tiến hành quy trình giao hàng đến cho khách hàng như đã thỏa thuận sau tư vấn với các hình thức:
- Buddhist Art sẽ vận chuyển đến bến xe gần nhất
- Buddhist Art sẽ vận chuyển đến bến địa chỉ của khách hàng
- Khách hàng sẽ nhận hàng trực tiếp tại địa chỉ tạo mẫu và trưng bày: 

Địa chỉ: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, HCM