Liên hệ

CÔNG TY TNHH BUDDHIST ART

TRUNG TÂM SÁNG TÁC VÀ TRƯNG BÀY MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART

Địa chỉ 1: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, HCM

Địa chỉ 2: 919/3G An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0338.526.733

Email: mythuatbuddhismart@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/mythuatbuddhistart/

Website: https://buddhismart.com.vn/