Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng khâu tạo mẫu Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng khâu tạo mẫu Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng khâu tạo mẫu

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng khâu tạo mẫu

Liên hệ

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng khâu tạo mẫu

Quý sư Thầy, Sư Cô, Phật tử có ý nguyện đúc tượng đồng hoặc tạc tượng theo yêu cầu riêng, xin liên hệ chúng con qua địa chỉ liên lạc: 

Hotline:  0338.526.733

Địa chỉ 1: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, HCM 

Chính sách giao hàng

  • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc và quốc tế
  • Tư vẫn kỹ trước khi tạo mẫu theo yêu cầu
  • Cam kết tôn tượng đẹp chất lượng cao nhất về mặt mỹ thuật và kỹ thuật
  • Thanh toán theo tiến độ thực hiện
  • Đội ngũ trẻ nhiệt huyết và sáng tạo, được sự cố vấn của các sư thầy sư cô trong và ngoài nước

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng khâu tạo mẫu

tạo mẫu đúc tượng phật bổn sư thích ca bằng đồng

đúc tượng phật thích ca bằng đồng

tạc tượng phật thích ca bằng đồng

Tạo mẫu đúc tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng

Quý sư Thầy, Sư Cô, Phật tử có ý nguyện đúc tượng đồng hoặc tạc tượng theo yêu cầu riêng, xin liên hệ chúng con qua địa chỉ liên lạc: 

Hotline:  0338.526.733

Địa chỉ 1: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, HCM 

Các mẫu tượng đồng tại: https://buddhistart.vn/tuong-dong/