Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca chuyển pháp luân cao 320 cm Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca chuyển pháp luân cao 320 cm Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca chuyển pháp luân cao 320 cm

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca chuyển pháp luân cao 320 cm

Liên hệ

Tượng Phật thích ca chuyển pháp luân cao 320 cm bằng chất liệu bột đá, dát bạc do Buddhist Art sáng tác, tôn tạo

Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật tử cần thỉnh tượng hoặc tham quan cơ sở điêu khắc công ty TNHH Buddhist Art có thể liên hệ đến số điện thoại: 0338.526.733

Chính sách giao hàng

  • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc và quốc tế
  • Tư vẫn kỹ trước khi tạo mẫu theo yêu cầu
  • Cam kết tôn tượng đẹp chất lượng cao nhất về mặt mỹ thuật và kỹ thuật
  • Thanh toán theo tiến độ thực hiện
  • Đội ngũ trẻ nhiệt huyết và sáng tạo, được sự cố vấn của các sư thầy sư cô trong và ngoài nước

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca chuyển pháp luân cao 320 cm

Tượng Phật thích ca chuyển pháp luân

Tượng Phật thích ca chuyển pháp luân cao 320 cm bằng chất liệu bột đá, dát bạc do Buddhist Art sáng tác, tôn tạo

điêu khắc Tượng Phật Thích Ca đẹp nhất

Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật tử cần thỉnh tượng hoặc tham quan cơ sở điêu khắc công ty TNHH Buddhist Art có thể liên hệ đến địa chỉ liên lạc: LIÊN HỆ BUDDHIST ART

Xem thêm: https://buddhistart.vn/tuong-phat-bon-su-thich-ca/